The Art House

NHỮNG HỌA SỸ VĨ ĐẠI

1. Pablo Picasso(1881 - 1973) Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng Picasso gắn bó nhiều hơn với nước Pháp. Cùng với Georges Braque, ông được coi là cha đẻ của…

Continue Reading

LỊCH SỬ HỘI HỌA THẾ GIỚI

Hội họa đã xuất hiện cách đây 40.000 năm TCN, chủ yếu là được thể hiện trên các vách hang động. Nội dung chủ yếu là các hình vẽ thú vật (bò, hươu, ngựa,...), hình khắc lên đất sét và đắp lên thành hang; hình người sơ lược nhưng khái quát.

Continue Reading
Close Menu